Sudački seminar - studeni 2017

 

Sudački seminar će se održati DANA 25. 11. 2017. (subota) od 16h.

u Sloboštini u dvorani CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE.