NOVOSTI 

GLAVNI TAJNIK:
Julmarko Jurković ( 095 905 1256 )

Sukladno navedenim pravilnicima i Zakonu o sportu, te uz podršku i organizaciju dopunskih školovanja Europske SAMBO federacije - ESF i Svjetske SAMBO federacije – FIAS, osposobljeni su treneri prve (I) kategorije:

· Željko Banić, mag.kin.

· Goran Mrdalj, mag.kin.

· Jul-Marko Jurković, prof

· Zlatko Klarić, viši trener

· Hrvoje Petranović, viši trener

· Ivanka Smodej Mihoci, profesor fizičke kulture

· Marko Žaja

· Jadranko Čačić

 

Sukladno navedenim pravilnicima Savez je osposobio sljedeće trenere druge (II) kategorije:

· Jadranko Čačić

· Dejan Gunjavić

· Matija Radijelović

· Ivan Sekol

· Christijan Uskoković

· Josip Ivanišić

· Damir Matijević
·  Matijas Barić

 

Napomena: treneri I i II kategorije također imaju položen ispit za suce nacionalne razine.

 

Sukladno navedenim pravilnicima Savez je odškolovao dodatno sljedeće suce nacionalne razine:

· Domagoj Tonaj

· Alemka Sarić

· Luka Gunjavić

· Dino Klarić

· Marko Banić

· Damir Matijević
· Jadranko Čačić

· Lucija Babić
· Bernard Azinović

· Dino Dominic Sumpor

· Ivica Heraković